Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte na starých stránkách reciproční fyziky

Kliknutím kamkoliv do textu se přesměrujete na nové stránky

http://reciprocni-fyzika.webnode.cz

CO KDYŽ skutečně PLATÍ ZÁKONITOSTI VZTAHU MATEMATICKÝCH A FYZIKÁLNÍCH ZÁKONŮ?? CO KDYŽ SKUTEČNĚ PLATÍ EINSTEINOVA TEZE - "veškeré přírodní zákony lze vyjádřit matematickými vzorci"??

Platí-li Einsteinův vzorec  

           e = m.c2 - (Vznik energie z hmoty),

pak také musí platit  tento vzorec i ve tvaru

           m = e/c2  - (vznik hmoty z energie)

a také ve tvaru  

           c =  (e/m)-2 - ( podstata rychlosti "světla")

                                      rychlost c ("světla") je proměnlivá, závislá na veličinách e a m.

 

Pak ale nemůže platit "hypotéza VELKÉHO TŘESKU". 

 

CO KDYŽ JE V PŘÍRODNÍCH ZÁKONECH TAKOVÝ POŘÁDEK, ŽE JSOU VZÁJEMNĚ MATEMATICKÝMI VZORCI ODVODITELNÉ???

- Na tyto otázky odpovídá níže uvedený model fyziky, nazvaný "RECIPROČNÍ FYZIKA". A nejen na ně. - Tento model, sestavený metodami "systémového inženýrství", se vymyká chápání funkce veškerenstva naší vědou. Je to zejména v důsledku nekompromisního pojetí přírody a matematiky "RECIPROČNÍ FYZIKOU" jako jeden jediný nerozborný celek, kde "VŠE SE VŠÍM SOUVISÍ" a je vzájemně odvoditelné.

POKUD SOUČASNÁ VĚDA STAVÍ MODEL FYZIKY NA PŘEDPOKLADU NESPRÁVNOSTI EINSTEINOVÝCH TEZÍ (viz. dále), MUSÍ BÝT TEDY MOŽNÉ SESTAVIT MODEL FYZIKY TYTO TEZE RESPEKTUJÍCÍ. A TO JE ZÁKLAD MODELU SYSTÉMU "RECIPROČNÍ FYZIKY".

Je škoda, že naše Akademie věd neuznává ani standartní matematické postupy, používané v celém světě. Je škoda, že neuznává ani názory, tyto běžné matematické postupy respektující.